Bureau Scholtens, bestaande uit Drs. Ing. L.M. Scholtens, is opgericht in 2003. Tot 2013 opereerde het onder de naam Bureau HHvB. Het bureau is gevestigd in een monumentale boerderij in het Drentse esdorpje Bruntinge. Bureau Scholtens houdt zich bezig met landschapsonderzoek en advies in het Noorden en Oosten van het land. Bij het landschapsonderzoek en advies worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Nederland heeft een gelaagd landschap.

Het huidige landschap is het resultaat van een eeuwenlange ontwikkeling. Afhankelijk van de wensen en beschikbare technische mogelijkheden in een bepaalde tijd heeft de mens het landschap aangepast. Iedere tijdsperiode heeft zo zijn eigen karakteristieken aan het landschap toegevoegd. Soms werd het voorgaande geheel maar vaak ook slechts gedeeltelijk uitgewist. Het resultaat is dat het huidige landschap een gelaagd landschap is met, naast elkaar, elementen en structuren uit verschillende periodes.

Nederland heeft een dynamisch landschap.

Wanneer huidige topografische kaarten worden vergeleken met die van vijftig of honderd jaar geleden dan wordt duidelijk dat veel veranderingen in korte tijd hebben plaatsgevonden. Heidevelden zijn ontgonnen, bepaalde veengebieden zijn verdwenen, dorps- en staduitbreidingen hebben plaatsgevonden en bepaalde gebieden zijn als natuurgebied heringericht. Dat betekent dat Nederland zowel oude als jonge landschappen kent en dat ook nu nog steeds sprake is van een grote mate van dynamiek.

Nederland heeft een gevarieerd landschap.

Mede door de gelaagdheid en dynamiek hebben we een zeer gevarieerd landschap. Nederland kent verschillende landschapstypen vlak naast elkaar die in ruimtelijk en visueel opzicht sterk van elkaar verschillen.

Doelstelling

Doel van Bureau Scholtens is om, gegeven de gelaagdheid, dynamiek en variatie van het landschap, inzicht te geven in de karakteristieken die het landschap in een gebied bepalen en de wijze waarop deze als inspiratiebron kunnen dienen voor de toekomst. Inzicht in de landschappelijke karakteristieken biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om verantwoorde overwegingen te nemen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor optimale gebiedsontwikkeling is het van belang om specifiek naar de behoefte en mogelijkheden van de plek te kijken. Maatwerk is vaak gewenst. Bureau Scholtens biedt maatwerk, zowel bij landschappelijke inventarisaties en analyses als bij gebiedsvisies en landschappelijke inpassingen.

Hoogeveenseweg 21, 9435TC Bruntinge. Telefoon 0593-552805. E-mail: lmscholtens@gmail.com. KVK nr. 04066436