Projecten ten behoeve van bestemmingsplannen:

Bestemmingsplan buitengebied Emmen

Voor het bestemmingplan buitengebied van de gemeente Emmen is een landschappelijke inventarisatie en analyse gemaakt dat als rapport apart bij de toelichting van het bestemmingsplan is toegevoegd. Het rapport heeft als titel: De Gemeente Emmen in het perspectief van het landschap. Analyse in het kader van het bestemmingplan buitengebied. U kunt het volledige rapport downloaden via de onderstaande button.

rapport

Klazienaveen-N. en Landgoed Scholtenszathe

Cultuurhistorische en landschappelijke analyse en waardering in het kader van de actualisatie van het bestemmingsplan Klazienaveen-Noord en Landgoed Scholtenszathe.

rapport

Buitengebied ten zuiden van Zwolle

Een cultuurhistorisch landschappelijk onderzoek naar het buitengebied ten zuiden van Zwolle en de waardering van de hierin onderscheiden cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

rapport

Buitengebied Zuidoost Zwolle

Cultuurhistorisch landschappelijk onderzoek betreffende het buitengebied Zuidoost Zwolle en de waardering van de hierin onderscheiden cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

rapport

Spoolde, gemeente Zwolle

Cultuurhistorisch landschappelijk onderzoek naar Spoolde en omgeving en de waardering van de hierin onderscheiden cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Het onderzoeksgebied ligt aan de westrand van Zwolle en maakt deel uit van het stroomgebied van de IJssel.

rapport

Westenesch, gemeente Emmen

Westenesch, het land en dorp in historisch perspectief. Deze inventarisatie en cultuurhistorische analyse van het landschap en de ruimtelijke structuren vond plaats in het kader van de actualisering van het bestemmingsplan Westenesch.

rapport

Weerdinge, gemeente Emmen

Weerdinge, het dorp in historisch perspectief. Deze inventarisatie en cultuurhistorische analyse van het landschap en de ruimtelijke structuren vond plaats in het kader van de actualisering van het bestemmingsplan Weerdinge.

rapport

Bestemmingsplannen dorpen en stadswijken

Ten behoeve van de actualisatie van de bestemmingsplannen zijn inventarisaties en analyses verricht naar de historisch gegroeide visueel-ruimtelijke structuur. Hieronder viel inventarisatie en analyse van de aard- en bodemkundige ondergrond, de historische gegroeide bebouwing- ,wegen- , verkaveling-, water- en groenstructuur en hun visuele samenhang. Voor de volgende dorpen en stadwijken zijn inventarisaties en analyses verricht: Bargeres, Barger-Compacuum, Emmer-Compascuum, Emmerhout, Emmermeer, Klazienaveen, Klazienaveen-Noord, Nieuw-Amsterdam, Nieuw-Dordrecht, Noordbarge, Westerse Bos, Middendorp, Oosterse Bos en Weiteveen.

Hoogeveenseweg 21, 9435TC Bruntinge. Telefoon 0593-552805. E-mail: lmscholtens@gmail.com. KVK nr. 04066436