Bureau Scholtens verricht landschapsonderzoek en advies voor voornamelijk gemeentes en waterschappen ten behoeve van:

Bestemmingsplannen.

De landschappelijke en cultuurhistorische inventarisaties en analyses worden gebruikt voor actualisatie van bestemmingsplannen. Op basis van verschillende (historische) bronnen worden aard- en bodemkundige ondergrond, ontginningsgeschiedenis en historische ontwikkeling van de ruimtelijke structuur in kaart gebracht. Deze inventarisaties en analyses kunnen conserverend of ontwikkelingsgericht zijn. In het ene geval worden zij integraal opgenomen en in het andere geval worden ze als toelichting toegevoegd.

projecten

Gebiedsvisies.

Bureau Scholtens wordt door opdrachtgevers ingeschakeld om haar visie te geven op de mogelijkheden om landschappelijke en cultuurhistorische karakteristieken als inspiratiebron in te zetten bij gebieds-, dorp- en/of stadsontwikkelingsprojekten. Centraal staat hierbij de versterking van de ruimtelijke structuur.

projecten

Stedelijke wateropgave.

Het regent vaker en harder waardoor water meer ruimte vraagt. Tegelijkertijd neemt het verharde oppervlak toe, waarmee de behoefte aan waterberging ook toeneemt. Ruimte voor water is schaars en dit kan leiden tot knelpunten en wateroverlast. De maatregelen die dit moeten voorkomen, heten samen de Stedelijke wateropgave. Bureau Scholtens heeft een kwalitatieve methode ontwikkeld die antwoord geeft op de vraag: Waar wil je water, ruimtelijk en landschappelijk, graag hebben en waar niet.

projecten

Landschappelijke inpassingen.

Landschappen leven en ontwikkelen in de loop der tijd. Hierbij is het van belang ruimtelijke ontwikkelingen zodanig te geleiden dat kwaliteiten behouden blijven, knelpunten tot oplossingen worden gebracht en nieuwe kwaliteiten aan het landschap worden toegevoegd en dat alleen zodanig dat het landschap 'het eigen verhaal' kan blijven vertellen. Bureau Scholtens wordt ingezet om bij nieuw- of herbouwprojekten haar visie te geven op de mogelijkheden om in te spelen op kenmerken van het landschap.

projecten

Overige diensten.

Dankzij een breed scala aan gevolgde opleidingen is Bureau Scholtens op meerdere terreinen inzetbaar. Gedacht kan daarbij worden aan Groenstructuurplannen voor gemeentes, locatieonderzoeken voor woningbouw, adviseren bij geschillen op gebied van landschappelijke inpassingen, het opzetten van gespecialiseerde cursussen op tuin- en landschapsgebied, het geven van lezingen, grote landschappelijke tuinontwerpen alsmede het daarbij behorende beplantingsplan.

projecten

Hoogeveenseweg 21, 9435TC Bruntinge. Telefoon 0593-552805. E-mail: lmscholtens@gmail.com. KVK nr. 04066436