Overige diensten:

Visie op de groenstructuur Kollumerland

In 2006 is een bijdrage geleverd aan het Groenstructuurplan voor de gemeente Kollumerland. Wat ontbrak was een duidelijk beeld over de ontwikkeling voor de wat langere termijn. Omdat vooral bomen de langere termijn betreffen hebben we ons in het plan vooral daarop gericht. Daarnaast is aandacht besteed aan ecologische aspecten. Op welke plekken kan door ecologisch beheer een meerwaarde ontstaan in het gemeentelijk groen. De uitvoering is gedaan in een samenwerkingsverband van bureau Schone, bureau Scholtens en S.Bakker-Weenink.

rapport

Cursus onderhoudsvriendelijk tuinieren voor Groei en Bloei

Voor de afdeling Beilen van Groei en Bloei is een cursus opgezet met als thema De onderhoudsvriendelijke tuin. Door middel van lezingen, een informatieve brochure en een DVD met voorbeelden, is een platform gecreeerd waarmee bestuursleden van Groei en Bloei door het gehele land hun leden (en andere geinteresseerden) konden informeren. Deze aanpak heeft uiteindelijk geleid tot het winnen van de vernieuwingsprijs van Groei en Bloei 2008.

brochure

Cursus beplantingen

Voor leden van de afdeling Groei en Bloei Beilen is een uitgebreide cursus beplantingen ontwikkeld. Aandachtspunten waren ondermeer: vormgeving en compositie. De gulden snede en zijn invloed op tuinontwerpen. Factoren die de plantenkeuze bepalen zoals groeiplaatsfactoren (grondsoort, voeding, licht/schaduw), visuele eisen (hoogte, massa, vorm, textuur, kleur), financiele eisen (kosten) of overige eisen zoals bijvoorbeeld voor visueel gehandicapten (geur). Verder aandacht voor plantsystemen oftewel de wijze van rangschikking die kan leiden tot een bepaald ritme of herhaling, harmonie of contrast.

Hoogeveenseweg 21, 9435TC Bruntinge. Telefoon 0593-552805. E-mail: lmscholtens@gmail.com. KVK nr. 04066436